Slideshow

no images were found

Ne jucam si reciclam

PROGRAMUL LIONS ”NE JUCĂM ȘI RECICLĂM” (O informare de ultimă oră a președintelui de program UHA) A fost o reală încântare să aud și să constat interesul deosebit al celor care de fapt se implică efectiv în realizarea programul nostru: secretarul, prietenul nostru Ciprian-Dan Costea, mă anunță despre dorința unui număr de educatoare din Grădinițele județului  care vor să se întâlnească cu noi pentru a primi informații suplimentare. Astfel au fost invitate la sesiunea noastră bilunară din 09 mai 2012 și am invitat și partenerul SC Alpin iar eu chiar într-o stare de sănătate mai puțin perfectă nu puteam să lipsesc. Cum să nu te bucuri când vezi 18 educatoare care, fix la ora anunțată 17, stăteau cuminții  în sala din Casa Verde (Grădina Romei) și așteptau venirea noastră a puțin mai întârziaților. Au participat următoarele educatoare (enumerarea o facv potrivit locului de așeyare în sală):  Claudia Hohadea, GPP nr. 11 Satyu Mare; Crina Izvănoiu, GPP ”Guliver” Satu Mare; Monica Pop, GPP ”14 Mai” Satu Mare; Doinița Țiplea-Sabou,  GPN Homoreade; Diana Sabău, GPP ”Draga mea” Satu Mare; Nuszer Eleonora GPP nr. 6  Satu Mare; Rodica Donca, GPP ”Voinicelul” Satu Mare; Daniela Ponțoc, GPP nr. 9 Satu Mare; Mariana Chiorean, GPP ”Mondiala” Satu Mare; Rodica Moga, GPP nr. 1 Satu Mare; Corina Blidar GPP nr. 33 Satu Mare; Diana Ghegheș, GPP nr. 7 Satu Mare; Florica  Dobrican, GPP ”Dumbrava minunată” Satu Mare; Bianca Silaghi, GPP nr. 5 Satu Mare; Mihaela Carmen Lucuț GPP Turți; Vasilica Bota-Aurica GPN Racșa; Pop Erika-Henrieta GPN Orașu Nou și Adina Doicar, GPP Negrești Oaș A fost o întâlnire de colaborare fructuoasă toți participanții au plecat satisfăcuți; educatoarele, partenerele noastre în program, doreau unele clarificări și au fost realizate, chiar și noi am avut de câștigat. Scopul este comun iar modul de a ajunge la îndeplinirea lui trebuie să fie stabilit de comun acord în cadrul acestui parteneriat. 1.       Pe bună dreptate chestiunea de prim rang a fost aceea de echitate între copii: dacă sunt premiate grupe de copii nu este tot una din câți copii este alcătuită o grupă, deci premierea trebuie să aibă în vedere inclusiv proporționalitatea. 2.       Timpul de  păstrare al bateriilor în incinta grădiniței, nu va fi dăunător sănătății copiilor, au voit să știe partenerele noastre. Răspunsul a venit prompt și cu detalii din partea  Elenei Mărculescu partener, reprezentând SC Alpin: important este ca bateriile colectate de copii să nu ajungă în contact cu apa și nici să stea sub razele soarelui. 3.       S-a mai încercat schimbarea modului de evidențiere din acela ”la Kg adică la greutate” să se facă la număr de baterii, lucru care în final a rămas neschimbat; eventual educatoarele pot să facă o astfel de evidență în grupe dar predarea și procesele-verbale se va face la greutate cum s-a stabilit Dezbateri serioase și utile în același timp am avut loc pe marginea a două chestiuni de organizare atât în general a concursului de întocmire a fișelor de înscriere și de declanșare a colectării precum și privind partea pregătirii teoretice a educatoarelor și a examinării lor pe testul grilă prevăzut în program. Am convenit că depunerea fișelor de înscriere la acest program se va finaliza la data de 30 mai 2012 și acest termen limită va fi publicat în presa locală sub forma unui anunț de presă dar se va regăsi și pe site-ul ISJ ca și pe acela al Clubului Lions Satu Mare. In acest an se va finaliza cursul de pregătire al educatoarele inclusiv examinarea lor și stabilirea premiantelor iar începutului anului școlar 2012-2013 va constitui un start inclusiv al acestui program. Aceasta nu împiedică grădinițele să înceapă colectarea bateriilor din acest moment; copiii pot fi premiați chiar dacă sunt în ultimul an, ar fi chiar mai interesant ca la final să avem premiați deja elevi în cl. I-a. Predarea cunoștințelor acumulate la cursul de pregătire se va face începând din 1 sept. 2012; copii sunt pregătiți pentru concursul ”Cine știe câștigă” din final. Nu este obligatorie prezența la examinare a educatoarelor: cele care vor să intre în concurs o fac iar cele care nu, NU. Premiile sunt însă consistente iar diplomele utile. Fiecare grădiniță va încheia un contract de parteneriat cu S.C. Alpin SRL Satu Mare, partenerul nostru în program, care furnizează și recipientele prin poștă, după ce s-a încheiat înscrierea, iar toate chestiunile legate de acest aspect se realizează prin internet. Totodată vom încheia și noi clubul Lions un contract de parteneriat cu fiecare grădiniță, contract în care vor fi specificați toți partenerii. Adresele de email sunt:costea_cd@yahoo.com Probabil vom mai avea astfel de întâlniri și fără nici o rezervă atunci când sunt un număr oarecare de educatoare care doresc pot să solicite o astfel de consfătuire și noi răspundem cu promptitudine. Ce să mai zic despre faptul că fără a fi înregistrat succesul pe care îl așteptăm la finalul programului două din participante (nu pot să folosesc nume) au manifestat dorința de a deveni membre Lions (leoaice sătmărene). Li s-a solicitat trimiterea unui CV dar au aflat și faptul că modalitatea de intrare în club este prin atragere Past-președinte Lions Horia-Adrian Ungur Președintele programului-concurs ”Ne jucăm și reciclăm”. LIONS CLUB ”SOMEŞ”  SATU MARE Tolmacs Jozsef Nr._________ I.S.J.  Satu Mare A.P.M. Satu Mare Gigel Buth Bekessy Elisabeta Nr.____________ Nr.____________ CCR  LOGISTICS  SYSTEMS RO S.C.  ALPIN RO Satu Mare Sorin Pârcălab Marcel Mărculescu Nr.______________                                                Nr._____ PROGRAMUL-CONCURS LIONS  ”NE JUCĂM ŞI RECICLĂM” ediţia a II-a 2012 judeţul Satu Mare

Scopul şi funcţia socială a Lionismului este aceea de a veni în folosul comunităţii prin tot ceea ce organizează şi duce la bun sfârşit, dar Lions Club „Someş” Satu Mare a extins paleta preocupărilor sale în folos comunitar de la lupta cu diabetul şi cu bolile de vedere, la activităţi culturale ştiinţifice şi iată, acum se află la a doua ediție în desfăşurarea activităţilor de mediu cum este și prezentul program de colectare de către copiii din grădinițele județului Satu Mare de la cetățeni, a bateriilor uzate pentru reciclare.

Credem cu putere că una din posibilităţile intrării în normalitate a unei ţări este preocuparea intensă, constantă şi profesională în special cu educarea copiilor; iar educaţia de mediu reprezintă una din ferestrele prin care copiii pot privi viitorul frumos și sănătatea a tot ceea ce îi înconjoară. Numai pe această cale este posibilă formarea unei generaţii apte fizic şi mintal; mediul şi grija faţă de el a fiecărui om, fiind una din părţile componente ale unei formări sănătoase. Educaţia de mediu mai este şi procesul care serveşte la recunoaşterea valorilor mediului înconjurător, dar şi la clarificarea conceptelor sale după cum și însușirea modalităților prin care fiecare membru al societăţii îşi poate aduce aportul în mod concret şi eficient la îmbunătăţirea condiţiilor mediului înconjurător.

În linii mari şi foarte concentrat, aceste percepte au fost avute în vedere la adoptarea de către Adunarea Generală, la sesiunea ei ordinară din februarie 2012 a Clubului Lions „Someş” Satu Mare – la propunerea membrului fondator şi past- preşedinte Horia-Adrian Ungur, care a solicitat şi i s-a încuviinţat a fi şi preşedintele programului – a acţiunii concurs de proporţii judeţene ”Ne jucăm şi reciclăm”  ce se va desfăşura în şi între grădiniţele sătmărene.

Cu experienţa câştigată la prima ediţie s-a pornit la treabă şi la şedinţa din 10 04 2012 la care, pe lângă membrii  colectivului LIONS de organizare a programului, sunt invitaţi şi Inspectorul General Şcolar Satu Mare d-nul  Gigel Buth; Directorul A.P.M. Satu Mare d-na Bekessy Elisabeta, precum şi reprezentantul firmei  S.C. ALPIN S.R.L. Satu Mare d-na Elena Mărculescu. Putem spune chiar că a luat parte la această primă întâlnire de parteneriat şi reprezentantul  CCR LOGISTICS SISTEMS RO Bucureşti d-nul  Sorin Pârcălabu, prin convorbirea telefonică stabilită ad-hoc. În aceeaşi zi s-au conturat şi relaţiile de parteneriat şi colaborare.

A fost, cu această ocazie, prefigurat programul în detaliu, pe etape, şi a fost stabilită contribuţia în linii mari, a partenerilor la acest program.

Colectivul LIONS de coordonare a programului este alcătuit din: Horia-Adrian Ungur preşedinte de program; Pop Dan Mircea, vicepreşedinte de program; Ghilea Edita membru, Viorica Mureşan membru, past-președinte Viorica Dragomir membru; Paul Petruca membru, Ciprian Costea secretar de club şi de program şi Claudiu Figula supleant.

De comun acord s-au fixat etapele de desfăşurare:

A.   Etapa I.

1.  Realizarea programului a pornit de la elementele deja câştigate: la ora 13 în data de 13 martie a.c. a avut loc discuţia preliminară a președintelui Horia-Adrian Ungur cu d-na director APM Satu Mare Bekessy Elisabeta, ocazie cu care şi prin intermediul căreia, s-a stabilit şi legătura cu reprezentantul CCR Logistics Sistems Ro Bucureşti d-nul Sorin Pârcălabu. În aceeaşi dată, la orele  14, au început demersurile verbale cu Inspectorul Şcolar Judeţean d-nul Gigel Buth. Urmare unui schimb de corespondenţă s-a intrat de îndată  în posesia listei grădiniţelor din judeţ şi a numelor persoanelor de contact.

2.  Au fost distribuite obligaţiile pe care şi le asumă fiecare partener la acea şedinţa comună amintită mai sus, care s-a şi ţinut la data de 10 apr. 2012 orele 17 la Restaurantul Mioriţa din Satu Mare. Astfel:

I Inspectoratul Şcolar Judeţean  Satu Mare reprezentat de d-nul Insp. Gen. Gigel Buth.

- Pune la dispoziţie date, (adrese şi numele persoanelor de contact) ale grădiniţelor din judeţ participante la programul-concurs ”Ne jucăm şi reciclăm”, ediţia a II-a - 2012-2013.

- Acordă accesul la site-ul Inspectoratului Judeţean  Şcolar Satu Mare isj.satmar.ro şi s-a stabilit ca persoană de legătură d-na inspector școlar Loredana Havrincea.

II Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Satu Mare prin Director d-na Bekessy Elisabeta

- Programează cursul de instruire al educatorilor din grădiniţele înscrise la concurs şi asigură lectorii necesari predării  tuturor datele pe care copiii din grădiniţe urmează a le cunoaşte în scopul desfăşurării normale a programului concurs de colectare a bateriilor uzate și predarea lor pentru reciclare.

- Participă la şedinţele programate, sau organizate ad-hoc, în legătură cu desfăşurarea programului concurs.

- Desfăşoară examinarea cu test grilă a educatorilor participanţi la curs şi stabileşte câştigătorii : primii trei cu rezultatele cele mai bune fiind premiați de către Lions Club ”Someș” Satu Mare. Garantează asupra modului de însușire de către educatori și apoi de predare copiilor în grădinițe a însușirii de către copii a necesității colectării bateriilor uzate și asupra efectelor acestora asupra solului dacă acestea sunt abandonate în loc nepotrivit.

-  Certifică rezultatele proiectului.

- Stabileşte tematica şi întrebările concursului ”Cine ştie câştigă” şi împreună cu Lions Club „Someş” Satu Mare organizează întrecerea stabilind examinatorul şi alcătuirea juriului de premiere la finalizarea programului ce se va desfășura în luna iunie 2013.

- Împreună cu Lions Club „Someş” Satu Mare asigură mediatizarea în mijloacele media locale şi centrale a programului concurs.

III. CCR LOGISTICSS SYSTEMS RO, Bucureşti prin d-nul Sorin Pârcălabu  şi S.C. Alpin Satu Mare prin administrator Marcel Mărculescu.

- Asigură întreaga logistică – recipiente –  necesare colectării bateriilor uzate colectate de copii şi le amplasează în locurile special amenajate în grădiniţele participante.

-  Colectează bateriile uzate prin preluare cu proces-verbal semnat în original de către fiecare educator.

- Predă procesele-verbale secretarului programului, domnul Ciprian Costea.

- Asigură materialele de premiere a câştigătorilor după cum urmează: primele 3 educatoare stabilite pe baza rezultatelor la cursul de pregătire; 3 grădiniţe situate pe primele locuri în raport de numărul de baterii uzate colectate; primii 3 copii situaţi pe locuri fruntaşe la numărul de baterii colectate şi primii 3 copii câştigători ai concursului ”Cine ştie câştigă” organizat la finalul programului.

- Asigură mijlocul de transport – autocar – pentru excursia celor 40 de copii, stabiliți  la finalul programului-concurs de către colectivul Lions Club ”Someș” Satu Mare.

- Alocă suma de 2.000 lei necesară declanșării programului.

IV Lions Club ”Someş” Satu Mare.

- Primește fișele de înscriere în programul concurs ”Ne jucăm și reciclăm” de colectare a bateriilor uzate de către copiii din grădinițele sătmărene pe care reprezentanții grădinițelor le predat d-nei Edita Ghilea.

- Monitorizează desfăşurarea tuturor etapelor de desfăşurare a programului şi intervine la momentul oportun pentru asigurarea bunei lui desfăşurări prin sprijin acordat fiecărei grădiniţe înscrise în concurs şi fiecărei grupe de copii participanţi în program prin președintele de program Horia-Adrian Ungur și vicepreședintele de program Pop Dan-Mircea.

- Tipăreşte diplomele de participare pentru educatoare şi copii, precum şi pentru toţi participanţii la programul concurs, tipăreşte colantele cu sigla ”Lions” care se aplică pe recipientele de colectare.

- Asigură premierea și premierea suplimentară a educatorilor participanţi la cursul de instruire precum și a copiilor după rezultatele obținute în programul-concurs de colectare și respectiv concursul cine știe câștigă din finalul programului.

- Ţine evidenţa permanent a colectării bateriilor uzate în baza proceselor-verbale primite de la partenerul Alpin, top care se va regăsi permanent pe pagina de internet alimentată permanent de d-l Claudiu Figula care primește datele de la secretar d-l Ciprian Costea.

- Confecţionează fanioanele și diplomele care vor  însoții premiile acordate în concurs celor îndreptăţiţi.

- Urmăreşte modul de instruire al educatorilor şi examinarea lor corectă de către partenerul APM Satu Mare.

- Organizează o acţiune de mediu cu cei 40 de copii participanţi la excursia de la finalul programului în iunie 2013.

B.   Etapa II răspândirea în grădiniţele judeţului a invitaţiei de înscriere a participanţilor. Se realizează de Lions Club „Someş” Satu Mare prin corespondenţă directă realiyată de d-va Edita Ghilea şi de către inspectorul de resort din I.S.J. Satu Mare d-na Loredana Havrincea prin e-mail.

C.   Etapa III Festivitatea de lansare a programului are loc la data de 22 APR. 2012  CU OCAZIA ZILEI MONDIALE A PĂMÂNTULUI la Casa Verde (Grădina Romei) din Municipiul Satu Mare, unde participă toţi cei ce au adoptat programul şi s-au înscris ca participanţi; în primă parte şi  în cea de a doua, înscrierea restului participanților şi distribuirea materialului de colectare  care se desfășoară până la finele anului școlar în curs.

D.   Etapa IV Cursul de instruire a educatoarelor se desfăşoară sub patronatul APM Satu Mare ce se va comunica de către d-na director Bekessz Elisabeta sub aspectul datei și duratei şi se încheie cu un examen grilă  pentru analiza modului de însuşire a materialului teoretic predat. Se încheie cu o festivitate de premiere a primilor 3 clasaţi, în urma unei examinări în sistem grilă pregătită tot de APM.

E.    Etapa V Desfăşurarea colectării bateriilor uzate, în conformitate cu modalităţile însuşite de educatori la cursul de instruire. Procesul desfășurării şi rezultatul său este permanent urmărit şi situaţia în top a participanţilor comunicată pe sit-ul ISJsatmar.ro și pe cel al Lions Club ”Someș Satu Mare WWWLions club someș satu mare.

F.    Etapa V Încheierea programului şi festivitatea de premiere va avea loc în iunie 2013 şi  se va desfăşura în Sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor Satu Mare. Aici se va desfăşura şi concursul ”Cine ştie câştigă” cu tema programului de colectare şi reciclare a bateriilor uzate şi pe teme specifice de mediu și Lions Club. La concurs vor participa copiii pe care educatoarele îi recomandă ca fiind cei ce s-au evidenţiat pe parcursul desfăşurării programului şi au însuşit materialul predat de educatoarele lor şi pot să reprezinte grupa şi grădiniţa din care face parte, în concursul desfășurat sub egida Lions Club ”Someș” Satu Mare.  În sală vor fi prezenţi toţi copiii grădiniţelor participante, care vor fi şi susţinători ai reprezentanţilor lor în concurs.

Vor fi premiaţi după cum urmează:

a. primii 3 copii, (ori grupe de participanţi, chestiunea urmând a se  definitiva în colaborare cu I.S.J. Satu Mare) la concursul cine ştie câştigă;

b. primii trei copiii, după greutatea totalului bateriilor colectate și predate;

c. primele 3 educatoare, după numărul de baterii colectate în grupa proprie;

d. primele 3 grădiniţe, după numărul total de baterii colectate pe unitate.

Toţi participanţii, copii, educatoare şi directori de grădiniţe vor primi diplome şi fanioane.

Se va organiza o excursie cu 40 de copii participanţi  la programul concurs, însoţiţi de educatori, iar părinţii vor însoţi autocarul în maşini proprii.

Preşedinte de program

Past-președinte Horia-Adrian  Ungur

_______

In data de 10.06.2009, începând cu ora 10.00, la Teatrul de Nord Satu Mare, s-a desfasurat festivitatea de premiere a concursului de colectare a bateriilor uzate portabile din cadrul Programului de educatie ecologica pentru prescolari „Ne jucam si reciclam” initiat de APM Satu Mare în parteneriat cu ISJ Satu Mare, Club LIONS, IF Tehnology SA, Garda de Mediu - Comisariatul Judetean Satu Mare. Programul s-a derulat pe o perioada de 6 luni, în care au fost implicate 36 de unitati prescolare, iar prin cei aproximativ 5000 de  prescolari s-au colectat 667 kg. Baterii uzate portabile.

Festivitatea de premiere a fost deschisa de doamna Elisabeta Bekessy – consilier compartiment RPCPP alaturi de domnul Cristian Dragotoniu – presedintele Club „LIONS” Somes Satu Mare, fiind prezentata importanta colectariiselective a bateriilor uzate portabile precum si importanta implicarii in  actiunile de mediu a tuturor membrilor comunitatii, pornind chiar de la cei mai mici.

Toti participantii au primit diplome de merit, iar premiantii au beneficiat de binocluri profesionale oferite de Clubul „LIONS” Somes, oferite cu scopul de a vizualiza mai de aproape lumea vietuitoarelor. În finalul premierii micutii au fost invitati sa intre în lumea basmului, vizionând o poveste jucata de marii actori ai Teatrului de Nord Satu Mare. Surpriza festivitatii a fost primirea de catre fiecare copilas participant a unui mic cadou care a fost oferit de firma care a asigurat infrastructura de colectare a bateriilor uzate portabile (IF Tehnologii SA Cluj Napoca) prin intermediul personajelor din povestea jucata.

Presedinte

Dragotoniu Cristian

Program de educaţie ecologică pentru preşcolari    „Ne jucam si reciclam”

Educaţia de mediu reprezintã procesul care serveşte la recunoaşterea valorilor mediului înconjurãtor şi la clarificarea conceptelor privind mediul înconjurãtor.În acest sens APM Satu Mare  a iniţiat la nivelul unităţilor şcolare Programul de educaţie ecologică „Viaţă pentru mediu, viaţă pentru om”.

Având în vedere implementarea cu succes în anul 2006 la nivelul municipiului Cluj Napoca a Programului „Baterii colectate = O natură sănătoasă” pentru şcolari, iniţiat de Clubul LION în parteneriat Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj, Inspectoratul Şcolar Cluj şi IF Tehnology SA, în perioada 1.12.2008 – 1.06.2009 un program asemănător de educaţie ecologică privind colectarea de baterii portabile uzate se va implemnta şi în judeţul Satu Mare la nivelul preşcolarilor. Programul se numeşte sugestiv „Ne jucăm şi reciclăm” iar parteneri în implementarea lui sunt: Clubul LIONS SOMEŞ Satu Mare, APM Satu Mare ISJ Satu Mare, IF Tehnology SA, Garda de Mediu - Comisariatul Judeţean Satu Mare.

Lansarea acestui program de educaţie ecologică s-a făcut în cadrul conferinţei de presă din data de 17.10.2008, la care au participat toţi partenerii implicaţi în implementarea acestui Program.

SCOP:

-  asigurarea unui management integral al deşeurilor prin creşterea nivelului de informare, conştientizare şi educaţie a preşcolarilor şi şcolarilor în spiritul colectării selective a deşeurilor periculoase menajere (baterii portabile uzate), în scopul adoptării unei atitudini ce vizează dezvoltarea durabilă.

OBIECTIVE:

 1. Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului prin stimularea curiozităţii pentru investigarea realităţii înconjurătoare;
 2. Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediu,  de implicare conştientă a copiilor în protejarea mediului şi manifestarea  unei  atitudini civice prin realizarea unor activităţi de educaţie ecologică în mod sistematic pentru a oferi societăţii un model de bune practici educaţionale;
 3. Formarea, consolidarea şi perfecţionarea unor abilităţi practice prin promovarea colectarii selective a materialelor reciclabile (baterii uzate) respectiv  realizarea unor obiecte funcţionale, din materiale reciclabile sau refolosibile (jucării, ornamente, costume ecologice, colecţii etc.);
 4. Dezvoltarea spiritului de competiţie, a simţului estetic, a pasiunii pentru mediul inconjurator a  spiritului de echipă, responsabilitatea participanţilor, a atitudinii dezaprobatoare faţă de cei ce distrug mediul, dar şi deschiderea  faţă de comunitate;
 5. Dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi fair–play între copii.
 6. Promovarea caracterului caritativ al activităţilor de mediu în beneficiul copiilor cu probleme sociale şi de sănătate

Perioada de desfăşurare:

 • 1.12.2008 – 1.06.2009

PARTENERI:

 • Club LIONS SOMEŞ Satu Mare
 • Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare
 • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare
 • IF Tehnology SRL
 • Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean Satu Mare

SC IF TEHNOLOGY SRL Cluj-Napoca

ü      Va asigura infrastructura de colectare a deşeurilor periculoase menajere de tip „baterii uzate” , la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ înscrisă în program, constând în:

-          1 buc. conteiner de 1,2 mc capacitate;

-          1 buc. găleată de 10 l pentru fiecare grupă (la grădiniţe) din cadrul instituţiilor de învăţământ înscrise în program;

ü      Asigurarea preluării periodice a bateriilor uzate colectate la nivelul instituţiilor de învăţământ implicate pe baza unei înţelegeri prealabile cu conducerea instituţiei;

PARTICIPANŢI LA PROGRAM

-          unităţile de învăţământ preşcolare din judeţul Satu Mare

ATRIBUŢIILE PARTICIPANŢILOR

-          înscrirea în program până la data de 27.10.2008. înscrierea s-a făcut pe baza fişei de înscrire care a fost transmisă d-nei Inspector de specialitate Paşca  Angela

-          asigurarea unuui spaţiu adecvat colectării  bateriilor uzate la nivelul grupelor şi grădiniţei

-          informarea preşcolarilor şi a părinţilor privind demararea Programului

-          desfăşurări de întâniri comune a specialiştilor APM  cu preşcolarii care se vor desfăşura în spiritul colectării selective a deşeurilor reciclabile (cu precădere a bateriilor uzate)

-          organizarea campaniei de colectare în vederea reciclării a bateriilor uzate

Motivare: spectacol susţinut de actorii Teatrului de  CD-uri educaţionale pentru preşcolari, materiale promoţionale;

În urma lansării acestui Program s-au înscris 36 de unităţi preşcolare din judeţul Satu Mare, din care 16 în mediu urban şi 20 din mediul rural.

În  perioada 11.11.2008 – 1.12.2008 a avut loc distribuirea containerelor asigurate de o firmă autorizată din Cluj Napoca, la toate unităţile preşcolare înscrise în Program.

Pe parcursul zilei de  12.11.2008, echipa de lucru fomată din reprezentanţi APM şi ai Clubului “Lions”au vizitat 4 puncte de colectare din municipiul Satu Mare (Grădiniţa cu program prelungit nr. 6 Satu Mare, Grădiniţa cu program prelungit nr.7 şi structura cu program normal nr. 15 Satu Mare, Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 şi grădiniţa cu program prelungit nr. 29 Satu Mare,  Grădiniţa cu program prelungit nr. 10 “Guliver” Satu Mare) şi 3 puncte de colectare din mediu rural (Grădiniţele din Ardud, Acâş, Supuru de Jos ), în vederea asigurării consultanţei de specialitate pentru implementarea cu succes a obiectivelor Programului, în concordanţă cu cerinţele UE în acest domeniu.

S-a constatat interesul deosebit pentru începerea cât mai repede a acţiunii de colectare, ba mai mult unele grădiniţe deja au demarat acţiunea de colectare a bateriilor uzate, confecţionând pentru grupe mini containere de colectare foarte ingenioase.

Totoodată în 21 noiembrie 2008,  grupul de lucru format împreună cu experţi de mediu din Germania au făcut o vizită Grădiniţei „Guliver” din Satu Mare pentru a vedea modul de implementare a Programului de educaţie ecologică „Ne jucăm şi reciclăm”, rămânând plăcut surprinşi de interesul de care au dat dovadă nu numai cadrele didactice cât şi preşcolarii în vederea colectării bateriilor uzate , pentru ca acestea să ajungă la reciclat şi nu deşeu toxic aruncat cine ştie unde. Până la data de 1.12.2008, toate cele 36 de grădiniţe au primit cu titlu gratuit conteinerele necesare colectării bateriilor uzate, iar grupul de lucru constituit a monitorizat pe toată perioada implementării programului modul de derulare a programului cât şi eventualele greutăţi întâmpinate în vederea soluţionării în comun a acestora.

La sfârşitul lunii martie 2009, din dorinţa de a diversifica activităţile din cadrul Programului de educaţie ecologică pentru preşcolari „Ne jucăm şi reciclăm”

iniţiat de APM Satu Mare în parteneriat cu ISJ Satu Mare, GNM-Comisariatul Judeţean Satu Mare, Club LIONS, IF Tehnologii SRL Cluj Napoca, a fost lansat în preajma sărbătorilor pascale: „Concursul de pictat pe ou” În urma lansării, s-au înscris la concurs 36 de grădiniţe din judeţul Satu Mare. Fiecare grădiniţă participantă a organizat la nivelul grădiniţei concursul de pictat pe ou ca apoi, cu cel mai reuşit ou s-au prezentat la concursul de la nivel judeţean.

Festivitatea de premiere a fost deschisă de doamna  Bekessy Elisabeta, director executiv a APM Satu Mare care a făcut o apreciere asupra modului de implementare a Programului „Ne jucăm şi reciclăm” şi a menţionat importanţa educaţiei ecologice la nivelul tinerei generaţii. Au luat cuvântul apoi din partea ISJ Satu Mare, doamna inspector Paşca Angela care a multumit participanţilor pentru implicarea de care au dat dovadă, domnul avocat Horea Ungur din partea Clubului LIONS Satu Mare care a fost profund impresionat de „operele de artă” realizate de preşcolari pentru concurs .

În urma delibărării juriului format din partenerii Programului (APM Satu Mare, ISJ Satu Mare, GNM-Comisariatul Judeţean Satu Mare, Club LIONS, IF Tehnologii SRL Cluj Napoca) au fost alese cele mai reuşite ouă pictate, care au fost premiate.

Clasamentul final a fost următorul:

-          locul I: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6 Satu Mare

-          locul II: Grădiniţa cu Program Normal Acâş

-          locul III: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 7 Negreşti Oaş

-          Menţiuni: Grădiniţa cu Program Prelungit „Guliver” Satu Mare, Grădiniţa cu Program Normal Halmeu, Grădiniţa cu Program Normal Beltiug

În finalul festivităţii de premiere, toţi participanţii  au împodobit  cu ouăle pictate participante la concurs, copăcelul de la parterul sediului APM Satu Mare.

În data de 10.06.09, cu ocazia evenimentului ecologic 5 Iunie- Ziua Mondială a Mediului, la Teatrul de Nord Satu Mare a avut loc festivitatea de evaluare şi premiere a programului “Ne jucăm şi reciclăm”.

Fiecare grădiniţă participantă la concurs a primit din partea organizatorilor diplomă de merit, iar primele 6 grădiniţe care au colectat cea mai mare cantitate de baterii uzate au primit premiul I, II şi III, respectiv menţiune I, II şi III. Cadouri substanţiale,  în valoare de 1000 RON, au fost oferite de Clubul LIONS SOMEŞ Satu Mare şi au constat în binocluri performante şi DVD-uri cu poveşti. În urma festivităţii de premiere, actorii Teatrului de Nord Satu Mare au oferit copiilor un spectacol sprijinit financiar de Clubul LIONS SOMEŞ Satu Mare. La ieşirea de la spectacol fiecare copil a primit câte un steguleţ cu sigla Clubului LIONS SOMEŞ Satu Mare şi dulciuri oferite de partenerul IF TEHNOLOGY Cluj Napoca, firma care în perioada următoare va prelua cele 667 kg de baterii colectate de cele 36 de grădiniţe participante la programul de educaţie ecologică “Ne jucăm şi reciclăm”.Grădiniţele câştigătoare sunt: GPP Beltiug  cu 53 kg de baterii uzate colectate de 59 preşcolari, GPN Cehal cu 14 kg colectate de 32 preşcolari, GPP nr.6 Satu Mare cu 50 kg de la 120 preşcolari, GPN Păuleşti cu 7 kg de 18 preşcolari, GPP Guliver Satu Mare cu 70 kg de la 220 preşcolari şi GPN cu 13 kg de la 51 preşcolari.

Imagini de la vestivitate:

LIONS CLUB ”SOMEŞ”  SATU MARE Tolmacs Jozsef Nr._________ I.S.J.  Satu Mare A.P.M. Satu Mare Gigel Buth Bekessy Elisabeta Nr.____________ Nr.____________ CCR  LOGISTICS  SYSTEMS RO S.C.  ALPIN RO Satu Mare Sorin Pârcălab Marcel Mărculescu Nr.______________                                                Nr.____________ PROGRAMUL-CONCURS LIONS  ”NE JUCĂM ŞI RECICLĂM” ediţia a II-a 2012 judeţul Satu Mare Scopul şi funcţia socială a Lionismului este aceea de a veni în folosul comunităţii prin tot ceea ce organizează şi duce la bun sfârşit, dar Lions Club „Someş” Satu Mare a extins paleta preocupărilor sale în folos comunitar de la lupta cu diabetul şi cu bolile de vedere, la activităţi culturale ştiinţifice şi iată, acum se află la a doua ediție în desfăşurarea activităţilor de mediu cum este și prezentul program de colectare de către copiii din grădinițele județului Satu Mare de la cetățeni, a bateriilor uzate pentru reciclare. Credem cu putere că una din posibilităţile intrării în normalitate a unei ţări este preocuparea intensă, constantă şi profesională în special cu educarea copiilor; iar educaţia de mediu reprezintă una din ferestrele prin care copiii pot privi viitorul frumos și sănătatea a tot ceea ce îi înconjoară. Numai pe această cale este posibilă formarea unei generaţii apte fizic şi mintal; mediul şi grija faţă de el a fiecărui om, fiind una din părţile componente ale unei formări sănătoase. Educaţia de mediu mai este şi procesul care serveşte la recunoaşterea valorilor mediului înconjurător, dar şi la clarificarea conceptelor sale după cum și însușirea modalităților prin care fiecare membru al societăţii îşi poate aduce aportul în mod concret şi eficient la îmbunătăţirea condiţiilor mediului înconjurător. În linii mari şi foarte concentrat, aceste percepte au fost avute în vedere la adoptarea de către Adunarea Generală, la sesiunea ei ordinară din februarie 2012 a Clubului Lions „Someş” Satu Mare – la propunerea membrului fondator şi past- preşedinte Horia-Adrian Ungur, care a solicitat şi i s-a încuviinţat a fi şi preşedintele programului – a acţiunii concurs de proporţii judeţene ”Ne jucăm şi reciclăm”  ce se va desfăşura în şi între grădiniţele sătmărene. Cu experienţa câştigată la prima ediţie s-a pornit la treabă şi la şedinţa din 10 04 2012 la care, pe lângă membrii  colectivului LIONS de organizare a programului, sunt invitaţi şi Inspectorul General Şcolar Satu Mare d-nul  Gigel Buth; Directorul A.P.M. Satu Mare d-na Bekessy Elisabeta, precum şi reprezentantul firmei  S.C. ALPIN S.R.L. Satu Mare d-na Elena Mărculescu. Putem spune chiar că a luat parte la această primă întâlnire de parteneriat şi reprezentantul  CCR LOGISTICS SISTEMS RO Bucureşti d-nul  Sorin Pârcălabu, prin convorbirea telefonică stabilită ad-hoc. În aceeaşi zi s-au conturat şi relaţiile de parteneriat şi colaborare. A fost, cu această ocazie, prefigurat programul în detaliu, pe etape, şi a fost stabilită contribuţia în linii mari, a partenerilor la acest program. Colectivul LIONS de coordonare a programului este alcătuit din: Horia-Adrian Ungur preşedinte de program; Pop Dan Mircea, vicepreşedinte de program; Ghilea Edita membru, Viorica Mureşan membru, past-președinte Viorica Dragomir membru; Paul Petruca membru, Ciprian Costea secretar de club şi de program şi Claudiu Figula supleant. De comun acord s-au fixat etapele de desfăşurare: A.   Etapa I. 1.  Realizarea programului a pornit de la elementele deja câştigate: la ora 13 în data de 13 martie a.c. a avut loc discuţia preliminară a președintelui Horia-Adrian Ungur cu d-na director APM Satu Mare Bekessy Elisabeta, ocazie cu care şi prin intermediul căreia, s-a stabilit şi legătura cu reprezentantul CCR Logistics Sistems Ro Bucureşti d-nul Sorin Pârcălabu. În aceeaşi dată, la orele  14, au început demersurile verbale cu Inspectorul Şcolar Judeţean d-nul Gigel Buth. Urmare unui schimb de corespondenţă s-a intrat de îndată  în posesia listei grădiniţelor din judeţ şi a numelor persoanelor de contact. 2.  Au fost distribuite obligaţiile pe care şi le asumă fiecare partener la acea şedinţa comună amintită mai sus, care s-a şi ţinut la data de 10 apr. 2012 orele 17 la Restaurantul Mioriţa din Satu Mare. Astfel: I Inspectoratul Şcolar Judeţean  Satu Mare reprezentat de d-nul Insp. Gen. Gigel Buth. - Pune la dispoziţie date, (adrese şi numele persoanelor de contact) ale grădiniţelor din judeţ participante la programul-concurs ”Ne jucăm şi reciclăm”, ediţia a II-a - 2012-2013. - Acordă accesul la site-ul Inspectoratului Judeţean  Şcolar Satu Mare isj.satmar.ro şi s-a stabilit ca persoană de legătură d-na inspector școlar Loredana Havrincea. II Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Satu Mare prin Director d-na Bekessy Elisabeta - Programează cursul de instruire al educatorilor din grădiniţele înscrise la concurs şi asigură lectorii necesari predării  tuturor datele pe care copiii din grădiniţe urmează a le cunoaşte în scopul desfăşurării normale a programului concurs de colectare a bateriilor uzate și predarea lor pentru reciclare. - Participă la şedinţele programate, sau organizate ad-hoc, în legătură cu desfăşurarea programului concurs. - Desfăşoară examinarea cu test grilă a educatorilor participanţi la curs şi stabileşte câştigătorii : primii trei cu rezultatele cele mai bune fiind premiați de către Lions Club ”Someș” Satu Mare. Garantează asupra modului de însușire de către educatori și apoi de predare copiilor în grădinițe a însușirii de către copii a necesității colectării bateriilor uzate și asupra efectelor acestora asupra solului dacă acestea sunt abandonate în loc nepotrivit. -  Certifică rezultatele proiectului. - Stabileşte tematica şi întrebările concursului ”Cine ştie câştigă” şi împreună cu Lions Club „Someş” Satu Mare organizează întrecerea stabilind examinatorul şi alcătuirea juriului de premiere la finalizarea programului ce se va desfășura în luna iunie 2013. - Împreună cu Lions Club „Someş” Satu Mare asigură mediatizarea în mijloacele media locale şi centrale a programului concurs. III. CCR LOGISTICSS SYSTEMS RO, Bucureşti prin d-nul Sorin Pârcălabu  şi S.C. Alpin Satu Mare prin administrator Marcel Mărculescu. - Asigură întreaga logistică – recipiente –  necesare colectării bateriilor uzate colectate de copii şi le amplasează în locurile special amenajate în grădiniţele participante. -  Colectează bateriile uzate prin preluare cu proces-verbal semnat în original de către fiecare educator. - Predă procesele-verbale secretarului programului, domnul Ciprian Costea. - Asigură materialele de premiere a câştigătorilor după cum urmează: primele 3 educatoare stabilite pe baza rezultatelor la cursul de pregătire; 3 grădiniţe situate pe primele locuri în raport de numărul de baterii uzate colectate; primii 3 copii situaţi pe locuri fruntaşe la numărul de baterii colectate şi primii 3 copii câştigători ai concursului ”Cine ştie câştigă” organizat la finalul programului. - Asigură mijlocul de transport – autocar – pentru excursia celor 40 de copii, stabiliți  la finalul programului-concurs de către colectivul Lions Club ”Someș” Satu Mare. - Alocă suma de 2.000 lei necesară declanșării programului. IV Lions Club ”Someş” Satu Mare. - Primește fișele de înscriere în programul concurs ”Ne jucăm și reciclăm” de colectare a bateriilor uzate de către copiii din grădinițele sătmărene pe care reprezentanții grădinițelor le predat d-nei Edita Ghilea. - Monitorizează desfăşurarea tuturor etapelor de desfăşurare a programului şi intervine la momentul oportun pentru asigurarea bunei lui desfăşurări prin sprijin acordat fiecărei grădiniţe înscrise în concurs şi fiecărei grupe de copii participanţi în program prin președintele de program Horia-Adrian Ungur și vicepreședintele de program Pop Dan-Mircea. - Tipăreşte diplomele de participare pentru educatoare şi copii, precum şi pentru toţi participanţii la programul concurs, tipăreşte colantele cu sigla ”Lions” care se aplică pe recipientele de colectare. - Asigură premierea și premierea suplimentară a educatorilor participanţi la cursul de instruire precum și a copiilor după rezultatele obținute în programul-concurs de colectare și respectiv concursul cine știe câștigă din finalul programului. - Ţine evidenţa permanent a colectării bateriilor uzate în baza proceselor-verbale primite de la partenerul Alpin, top care se va regăsi permanent pe pagina de internet alimentată permanent de d-l Claudiu Figula care primește datele de la secretar d-l Ciprian Costea. - Confecţionează fanioanele și diplomele care vor  însoții premiile acordate în concurs celor îndreptăţiţi. - Urmăreşte modul de instruire al educatorilor şi examinarea lor corectă de către partenerul APM Satu Mare. - Organizează o acţiune de mediu cu cei 40 de copii participanţi la excursia de la finalul programului în iunie 2013. B.   Etapa II răspândirea în grădiniţele judeţului a invitaţiei de înscriere a participanţilor. Se realizează de Lions Club „Someş” Satu Mare prin corespondenţă directă realiyată de d-va Edita Ghilea şi de către inspectorul de resort din I.S.J. Satu Mare d-na Loredana Havrincea prin e-mail. C.   Etapa III Festivitatea de lansare a programului are loc la data de 22 APR. 2012  CU OCAZIA ZILEI MONDIALE A PĂMÂNTULUI la Casa Verde (Grădina Romei) din Municipiul Satu Mare, unde participă toţi cei ce au adoptat programul şi s-au înscris ca participanţi; în primă parte şi  în cea de a doua, înscrierea restului participanților şi distribuirea materialului de colectare  care se desfășoară până la finele anului școlar în curs. D.   Etapa IV Cursul de instruire a educatoarelor se desfăşoară sub patronatul APM Satu Mare ce se va comunica de către d-na director Bekessz Elisabeta sub aspectul datei și duratei şi se încheie cu un examen grilă  pentru analiza modului de însuşire a materialului teoretic predat. Se încheie cu o festivitate de premiere a primilor 3 clasaţi, în urma unei examinări în sistem grilă pregătită tot de APM. E.    Etapa V Desfăşurarea colectării bateriilor uzate, în conformitate cu modalităţile însuşite de educatori la cursul de instruire. Procesul desfășurării şi rezultatul său este permanent urmărit şi situaţia în top a participanţilor comunicată pe sit-ul ISJsatmar.ro și pe cel al Lions Club ”Someș Satu Mare WWWLions club someș satu mare. F.    Etapa V Încheierea programului şi festivitatea de premiere va avea loc în iunie 2013 şi  se va desfăşura în Sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor Satu Mare. Aici se va desfăşura şi concursul ”Cine ştie câştigă” cu tema programului de colectare şi reciclare a bateriilor uzate şi pe teme specifice de mediu și Lions Club. La concurs vor participa copiii pe care educatoarele îi recomandă ca fiind cei ce s-au evidenţiat pe parcursul desfăşurării programului şi au însuşit materialul predat de educatoarele lor şi pot să reprezinte grupa şi grădiniţa din care face parte, în concursul desfășurat sub egida Lions Club ”Someș” Satu Mare.  În sală vor fi prezenţi toţi copiii grădiniţelor participante, care vor fi şi susţinători ai reprezentanţilor lor în concurs. Vor fi premiaţi după cum urmează: a. primii 3 copii, (ori grupe de participanţi, chestiunea urmând a se  definitiva în colaborare cu I.S.J. Satu Mare) la concursul cine ştie câştigă; b. primii trei copiii, după greutatea totalului bateriilor colectate și predate; c. primele 3 educatoare, după numărul de baterii colectate în grupa proprie; d. primele 3 grădiniţe, după numărul total de baterii colectate pe unitate. Toţi participanţii, copii, educatoare şi directori de grădiniţe vor primi diplome şi fanioane. Se va organiza o excursie cu 40 de copii participanţi  la programul concurs, însoţiţi de educatori, iar părinţii vor însoţi autocarul în maşini proprii. Preşedinte de program Past-președinte Horia-Adrian  Ungur

Presedinte                                                                 Întocmit,

Dragotoniu Cristian                                               Bekessy Elisabeta

Articole:

www.ccdg.ro/.../19/.../Ne%20jucam%20si%20reciclam.doc

www.apmsm.ro/Program_ne_jucam.pdf

www.informatia-zilei.ro/new/2009/11/25/apm-satu-mare-locul-ii-pe-%C8%9Bara-la-plantari-de-copaci/

www.informatia-zilei.ro/new/2009/08/13/protec%C8%9Bia-mediului-deruleaza-10-proiecte-de-educa%C8%9Bie/

www.apmsm.ro/ziua_mediului_09.pdf